Léčba a tradice

Hosté přijíždějí do Karlových Varů s  cílem poznat a vyzkoušet tradiční léčbu, která je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů - minerálních pramenů, slatiny, přírodního plynu CO2 a zdejších výborných klimatických podmínek.

Ve Spa Hotelu  Schlosspark najdete:

 • Spojení tradiční léčby a moderních léčebných postupů ve špičkově vybaveném balneocentru.
 • Speciální  procedury ( koupele, suché plynové koupele, fyzioterapie a plynové injekce), které jsou díky svému složení s vysokým obsahem CO2 zcela ojedinělé.
 • Individuální přístup a  profesionální tým odborných lékařů a kvalifikovaný zdravotnický personál, který je hostům k dispozici po celou dobu jejich pobytu.

Pro maximální úspěch Vaší léčby je nutné, aby trvala alespoň dva týdny, případně na doporučení lékaře i déle. Nabízíme také krátkodobé léčebné programy a samozřejmě i jednotlivé volně prodejné procedury, které dokáží zregenerovat tělo i mysl během krátkodobého pobytu.

Během komplexní léčby ve Spa Hotelu Schlosspark Vám lékař doporučí nejvhodnější léčivý pramen pro Vaši pitnou kúru,  samozřejmostí je vstupní, kontrolní a závěrečné lékařské vyšetření, laboratorní vyšetření dle indikace lékaře, možnost dietního stravování, 15 léčebných procedur týdně a bezplatné využívání bazénu a fitness.

Jednoznačně příznivé účinky na lidské tělo a mysl  se rozhodně neomezují jen na dobu pobytu pacienta, výsledkem léčby je především celkový odpočinek a regenerace organizmu. Tyto účinky pozitivně dlouhodobě zasahují do průběhu choroby a hlavně při její prevenci, u chronických onemocnění navíc tato pozitivní změna obvykle trvá až půl roku. Obecně je tedy léčba ideální jako prevence, dále funguje samozřejmě jako výborná terapie a je nezastupitelná v případě rehabilitace a rekonvalescence. Působí příznivě i na pooperační stavy (doba, kdy je po operaci vhodné zahájit komplexní léčbu, je u každého zákroku individuální), ovšem vždy Vám v  tomto případě doporučujeme poradit se o vhodnosti a výsledném efektu léčby se svým ošetřujícím lékařem.

 


Indikace a kontraindikace

Komplexní karlovarská léčba je určena především pro pacienty s těmito obtížemi:

 • Nemoci trávicího ústrojí - vředová nemoc žaludku a dvanácterníku, střevní poruchy, stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku, chronická onemocnění jater, žlučníku, slinivky břišní a střev.
 • Nemoci metabolické - cukrovka, obezita, poruchy metabolismu tuků a dna.
 • Nemoci pohybového ústrojí - degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů.
 • Nemoci onkologické -  samozřejmě po ukončení komplexní protinádorové léčby bez klinických známek aktivity nemoci.

Ovšem teprve spojení přírodních léčivých procedur (pitná kúra, koupele, zábaly, inhalace atd.) se špičkovými balneologickými postupy přináší v Karlových Varech při léčení mnoha chronických chorob lepší výsledky než alternativa klasické medicíny, což samozřejmě přispívá ke světovému věhlasu lázní Karlovy Vary.


Obecné kontraindikace lázeňské léčby

 • Akutní a infekční nemoci
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, hypertenze na 16 kPa /120 mmHg/ diastolického tlaku
 • Stavy po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Často se opakujícící profuzní krvácení všeho druhu
 • Labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • Nekompenzovaná epilepsie
 • Psychozy a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti
 • Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • Inkontinence stolice
 • Těhotenství
 • Neschopnost denních činností bez pomoci druhé osoby a neschopnost samostatné chůze

Termální léčivé prameny

Pro potřeby lázeňství je v Karlových Varech využíváno 13 minerálních pramenů s teplotou od 30°C do 72°C. Vřídelní voda patří po chemické stránce mezi hydrouhličitano-chlorido-sírano-sodné termy, jednotlivé prameny mají prakticky stejný obsah minerálů, liší se pouze teplotou a množstvím kysličníku uhličitého. Vznik, utváření a výstup vřídelní vody a plynu k zemskému povrchu jsou velmi složitými a dlouhodobými přírodními procesy, složení minerální vody je světově ojedinělé, stejně jako je jedinečné  její blahodárné působení na lidský organismus. Termální léčivé prameny jsou využívány k pitné kúře a k zevním balneacím (koupele, výplachy).

Pitná kúra je nejdůležitější součástí karlovarské léčby, termální voda se pije pomalu po doušcích, nejlépe při procházce – pohárek o obsahu 200 ml byste měli vypít ideálně během 3 - 10 minut, mezi jednotlivými pohárky se pak doporučuje přestávka 5 - 10 minut. Ve zdejších  pramenech je přítomno 47 prvků potřebných pro organismus a tyto prameny mají příznivé účinky pramenů na celý zažívací trakt, na látkovou výměnu, na onemocnění parodontu, na celkové zlepšení zdravotní kondice a na zvýšení imunity vůči vlivu genetické a civilizační zátěže.


Sadová kolonáda

Pramen

Popis pramene

15 - Hadí pramen
(30°C)

Z vázy ve tvaru hada vytéká přímo v Sadové kolonádě od roku 2001. Tento pramen obsahuje méně minerálů než ostatní prameny, ale zato větší množství CO2.

12 - Sadový pramen
(47,4°C)

Sadový pramen byl  objeven v polovině 19. století  při kopání základů pro Vojenský lázeňský ústav a nejprve nesl jméno  Císařský pramen.

11 - Pramen Svoboda
(60°C)

Tento pramen najdete v altánu mezi Lázněmi III a Mlýnskou kolonádou.

 

Mlýnská kolonáda

Pramen

Popis pramene

10 - Skalní pramen 
(53°C)

Do poloviny 19. století vyvěral přímo v říčce Teplé, ale  díky terénním úpravám dnes naleznete jeho pramenní vázu na Mlýnské kolonádě.

9 - Pramen Libuše 
(62°C)

Pramen Libuše původně nesl  jméno  pramen  Alžbětiných růží a vznikl spojením čtyř menších pramenů.

8a - Pramen Kníže Václav I 
(65°C)

Tento pramen se využíval při výrobě karlovarské léčivé soli. Pramen Kníže Václav je rozdělen do 2 pramenů - Kníže Václav I. se nachází přímo mezi sloupy Mlýnské kolonády, pramen Knížete  Václava  II pak vytéká před touto kolonádou.

8b - Pramen Kníže Václav II 
(58°C)

6 - Mlýnský pramen
(56°C)

K lázeňskému léčení se užívá už od 16. století a původně se užíval ke koupelím. Vodu z tohoto pramene  bylo dříve možné koupit téměř ve všech českých lékárnách.

7 - Pramen Rusalka
(60°C)

Od 16. století do roku 1945 nesl jméno Nový pramen. Svého času nejoblíbenější pramen měl i svou kolonádu Nového pramene, ta byla ovšem později přestavena a přejmenována  na  kolonádu Mlýnskou.

 

Tržní kolonáda

Pramen

Popis pramene

5 - Pramen Tržní 
(62°C)

Pramen několikrát překvapil lázeňské lékaře tím, že najednou zmizel a pak se znovu objevil, ovšem díky několika odborným vrtům slouží lázeňským pacientům dodnes.

2 - Pramen Karla IV.
(64°C)

Možná právě díky léčivým schopnostem tohoto zřídla byly založeny Karlovy Vary Karlem IV. Objevení Karlových Varů připomíná zdobný reliéf, umístěný nad pramenem.

 

Zámecká kolonáda

Pramen

Popis pramene

4 - Pramen Zámecký dolní 
(55°C)

Je to jeden pramen, rozdělený do dvou pramenních váz, ovšem díky vyšší nadmořské výšce horního pramene a fyzikálním zákonům, má Zámecký horní pramen jinou teplotu i obsah CO2, než jeho dolní vývěr.

3 - Pramen Zámecký horní 
(50°C)


Vřídelní kolonáda

Pramen

Popis pramene

1 - Vřídlo 
(72°C)

Je jediným pramenem využívaným ke koupelím, ale používá se také při pitné kúře. Ve Vřídelní kolonádě najdete  celkem 5 různých  vývodů vřídelní vody o teplotách 72, 57 a 41°C. Nejvydatnější karlovarský pramen vychrlí za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a proud jeho vřídelní vody je díky tlaku schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů.

 

Ostatní přírodní zdroje léčení

Využijte přírodních léčivých pramenů v karlovarských kolonádach.


Přírodní léčivý plyn

Přírodní léčivý plyn se využívá na suché plynové koupele. Tato procedura si získává stále větší popularitu, protože kromě snížení krevního tlaku, zlepšení činnosti srdce a prokrvení dolních končetin udávají pacienti také výrazné zlepšení sexuálních funkcí. Tento přírodní léčivý plyn se dále aplikuje formou podkožních injekcí u onemocnění kloubů, páteře a ischemické choroby srdeční, kdy má výrazný vliv na zmírnění bolesti zad a kloubů, na zlepšení prokrvení celé oblasti a rychlejší hojení zranění.

Suchá plynová koupel, neboli plynová obálka, je speciální metodou, která je v českém lázeňství zcela ojedinělá. Plynová koupel přímo ovlivňuje receptory v kůži, zlepšuje prokrvení celého těla, snižuje krevní tlak a působí protizánětlivě.

Peloidy (rašelina)

Peloidy jsou anorganické nebo organické kašoviny, které se po určité úpravě a ohřev používají na obklady a zábaly. Jedná se o slatiny, rašeliny a další bahna, která se nacházejí v okolí minerálních pramenů. Slatina se ukládá na hromady, kde určitým způsobem oxiduje, poté se dále upravuje, míchá s minerální vodou a ohřívá parou. Slatinné zábaly se užívají při chorobách pohybového aparátu, u gynekologických onemocnění a nemocí dýchacích cest.

Léčení dětí

Ve Spa Hotelu Schlosspark léčíme děti od 12-ti let, léčení dětí ve věku 3 – 11 let je řešeno individuálně a může být absolvováno pouze po odborném vyšetření pediatrem. V takovém případě bude dítě léčeno na základě lékařské zprávy pediatra, jehož vyšetření na základě žádosti klienta po jeho příjezdu do hotelu rádi zprostředkujeme. Léčebný program a termíny jednotlivých procedur budou dětem předepsány teprve po předložení lékařské zprávy schvalující léčbu.


Lékařské konzultace a laboratorní testy

Ceník

 • Konzultace lékaře - pitný režim léčebných pramenů 394,- CZK
 • Vstupní lékařská prohlídka 1 103,- CZK
 • Léčebný den - 3 procedury dle doporučení lékaře 1 785,- CZK
 • Laboratorní vyšetření 814,- CZK
 • EKG 394,- CZK
 • Recept 105,- CZK
 • Píchnutí injekce 105,- CZK
 • Změna v časování procedur 105,- CZK

Koupele

Ceník

 • Uhličitá koupel 762,- CZK
 • Suchá uhličitá koupel 762,- CZK
 • Hydroxér (Vířivá koupel) 762,- CZK
 • Multifunkční koupel (SPA-Jet) 972,- CZK
 • Přísadová koupel s minerální solí 762,- CZK
 • Suchá masážní koupel (SPA-Concerto) 762,- CZK
 • Přísadová koupel s turmalínovou solí 762,- CZK
 • Kyslíková vana 762,- CZK
 • Rašelinová koupel 762,- CZK
 • Detoxikační koupel 762,- CZK
 • Terpentýnová koupel (Zalmavann) 814,- CZK

Masáže

Ceník

 • Klasická částečná masáž 683,- CZK
 • Klasická celková masáž 1 208,- CZK
 • Reflexní masáž 683,- CZK
 • Aromatická masáž celková 1 313,- CZK
 • Reflexní masáž plosky nohy 1 208,- CZK
 • Masáž hlavy «Manager massage» 683,- CZK

Fyzioterapie

Ceník

 • Magnetoterapie 394,- CZK
 • Ošetření laserem 447,- CZK
 • Ošetření ultrazvukem 342,- CZK
 • Elektroterapie Endo-Vaco 394,- CZK
 • Lymfodrenáž přístrojová 30 minut 552,- CZK
 • Lymfodrenáž přístrojová 45 minut 814,- CZK
 • Lymfodrenáž ruční 1 103,- CZK
 • Parafínový zábal na ruce 394,- CZK
 • Rašelinový zábal 604,- CZK
 • Ošetření biolampou 10 minut 263,- CZK
 • Pneumopunktura (plynové injekce) 447,- CZK
 • Parafínový zábal (medový, čokoládový, konopný) 604,- CZK

Ostatní procedury

Ceník

 • Inhalace 342,- CZK
 • Оxygenoterapie 525,- CZK
 • Sauna + parní sauna 2 osoby/1 hodina 394,- CZK
 • Individuální tělocvik 263,- CZK
 • Cvičení na vibrační plošině (20 minut) 184,- CZK
 • Cvičení na vibrační plošině (6 cvičení á 20 minut) 972,- CZK
 • Nordic walking (2 hodiny s instruktorem) 499,- CZK
 • Cvičení v bazénu 263,- CZK
 • Gerovital - aplikace kúry 5 ampulí 4 410,- CZK

Kosmetické ošetření těla

Ceník

 • Tělový peeling s mořskou solí 1 050,- CZK
 • Zábal Firming Aroma Algae Treatment 1 785,- CZK
 • Zábal Milk and Honey Treatment 1 785,- CZK
 • Zábal Detoxifying Treatment 1 969,- CZK

Kosmetické ošetření pleti

Ceník

 • Ošetření Oxygen Beauty Treatment 735,- CZK
 • Ošetření Perfect Hydration Care 1 024,- CZK
 • Ošetření Firming Phyto Stem Cell Treatment 1 024,- CZK
 • Ošetření Puran Beauty Treatment 735,- CZK
 • Ošetření Moisture Beauty Treatment 735,- CZK
 • Ošetření Golden Caviar Treatment 919,- CZK
 • Ošetření Anti Age Cell Treatment 919,- CZK
 • Ošetření Men Hydration Treatment 788,- CZK
 • Ošetření Men Anti Aging Treatment 1 129,- CZK
 • Kosmetická masáž + maska pro zralou pleť 735,- CZK
 • Kosmetická masáž + hydratační maska 525,- CZK
 • Kosmetická masáž + kyslíková maska 525,- CZK
 • Kosmetická masáž + maska Golden Caviar 735,- CZK
 • Kosmetická masáž + maska pro mužskou pleť 525,- CZK
 • Ošetření Anti-time + Anti Age laserová maska 473,- CZK
 • Laserová maska na problematickou pleť 473,- CZK
 • Laserová hydratační a regenerační maska 473,- CZK
 • Ošetření obličeje laserem (1 ošetření) 315,- CZK
 • Ošetření obličeje laserem (6 ošetření) 1 575,- CZK
 • Barvení řas 263,- CZK
 • Barvení a úprava obočí 263,- CZK
 • Depilace nad horním rtem 184,- CZK
 • Depilace obličeje 368,- CZK